Website med materialeshop til Dansk Center for Undervisningsmiljø Kong Gulerod Reklamebureau ApS

Website med materialeshop til Dansk Center for Undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der hører under Undervisningsministeriet, og som arbejder for at sikre og udvikle et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. DCUM er kendetegnet ved at prioritere høj kvalitet i arbejdet med at understøtte en brugerinddragende og helhedsorienteret indsats. Det nationale videncenter går forrest og tager initiativer og øger herved mulighederne for at skabe forandringer i praksis vha. brugervenlige redskaber og materialer. DCUM ønsker at websitet bliver den foretrukne kanal for alle som søger inspiration, viden, rådgivning og værktøjer om børnemiljø og undervisningsmiljø.


Materialeshop inkl. betalingsløsning

DCUM har en lang række af materialer så som merchandise, plakater, pjecer, bøger m.m., som brugerne enten kan downloade og/eller få tilsendt i fysiske eksemplarer. Websitet kan derfor håndtere download og bestilling af materialer samt online betaling.

Læs hele casen