mockup-ipad-02

Det nationale videnscenter

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der hører under Undervisningsministeriet, og som arbejder for at sikre og udvikle et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. DCUM er kendetegnet ved at prioritere høj kvalitet i arbejdet med at understøtte en brugerinddragende og helhedsorienteret indsats. Det nationale videncenter går forrest og tager initiativer og øger herved mulighederne for at skabe forandringer i praksis vha. brugervenlige redskaber og materialer. DCUM ønsker at websitet bliver den foretrukne kanal for alle som søger inspiration, viden, rådgivning og værktøjer om børnemiljø og undervisningsmiljø.

WCAG 2.0

Offentlige myndigheder (herunder DCUM) er forpligtet til at overholde de internationale retningslinjer for tilgængelighed, WCAG 2.0. Ved at følge disse retningslinjer kan man sikre tilgængelighed for en større gruppe af mennesker med handicap, herunder blinde og svagsynede, døve og hørehæmmede, mennesker med indlæringshandicap, kognitive begrænsninger, begrænset bevægelighed, talehandicap og fotosensitivitet samt mennesker med kombinationer heraf.

mockup-iphone-05

Intelligent og effektiv søgefunktion

DCUM.dk indeholder en lang række forskellige indholdstyper inden for hver institutionskategori. For at opretholde brugervenligheden, har det derfor været vigtigt, at brugerne nemt og hurtigt kan søge sig frem til relevant indhold og indsnævre deres søgning via relevante filtre. Søgefunktionen har derudover auto-udfyld funktion, som hjælper brugeren på vej med søgeforslag baseret på brugerens indtastninger.

Logisk informationsarkitektur

Websitet fungerer som et online opslagsværk og understøtter et tværgående målgruppebehov for effektiv videns- og informationssøgning. Det har derfor været vigtigt at sammensætte websitet bl.a. ved hjælp af temasider, artikelsider og inspirationssider for de forskellige målgrupper – vel og mærket imens websitet fremstår enkelt, overskueligt, inspirerende og visuelt appellerende. Der er ydermere nem adgang til download og køb af vejledninger, publikationer og online værktøjer.

Materialeshop inkl. betalingsløsning

DCUM har en lang række af materialer så som merchandise, plakater, pjecer, bøger m.m., som brugerne enten kan downloade og/eller få tilsendt i fysiske eksemplarer. Websitet kan derfor håndtere download og bestilling af materialer samt online betaling.

Besøg dcum.dk

Brug for yderligere information?

Har du spørgsmål eller overvejer du at starte et projekt, så tag kontakt til mig. Jeg bider ikke.