Visuel identitet, website og prospektmagasin til Nyt Viborg Museum Kong Gulerod Reklamebureau ApS

Visuel identitet, website og prospektmagasin til Nyt Viborg Museum

Viborg Museum står foran en stor forandringsproces, hvor museet skal flytte fra den nuværende placering på Hjultorvet til den tidligere landsretsbygning i Domkirkeområdet i Viborg. Her skal museets vision, om at forandre sig fra museumsinstitution til museumsattraktion og udvikle et nyt, moderne og markant bymuseum i nær forbindelse med den øvrige udvikling af domkirkeområdet som én samlet kulturattraktion, realiseres. Men museets visioner og drømme kræver fundraising. Derfor kom Kong Gulerod Reklamebureau på banen med en helt ny visuel identitet samt et propektmagasin og website til formålet.

Læs hele casen