Viborg Museum supergrafik viborg-museum-fyld-04

Kongemagt. Kirkemagt. Retsvæsen. Demokrati.

Fire begreber som er helt centrale for Danmarks historie og udviklingen af det moderne Danmark. De fire begreber er samtidig tæt knyttet til Viborg, hvorfra det ene danmarkshistoriske kapitel efter det andet har udfoldet sig, i rigets by i midten. 

Hele Danmark bør kende til og forstå begivenhederne i Viborg. Derfor er Viborg et nyt museum værd.

Viborg Museum står foran en stor forandringsproces, hvor museet skal flytte fra den nuværende placering på Hjultorvet til den tidligere landsretsbygning i Domkirkeområdet i Viborg. Her skal museets vision, om at forandre sig fra museumsinstitution til museumsattraktion og udvikle et nyt, moderne og markant bymuseum i nær forbindelse med den øvrige udvikling af domkirkeområdet som én samlet kulturattraktion, realiseres. Men museets visioner og drømme kræver fundraising. Derfor kom Kong Gulerod Reklamebureau på banen med en helt ny visuel identitet samt et propektmagasin og website til formålet.

 

Den visuelle identitet

I forbindelse med udarbejdelsen af et prospekt for Viborg Kommune til Domkirkekvarteret i Viborg, fik Kong Gulerod Reklamebureau til opgave, at skabe den nye visuelle identitet til Viborg Museum. 

Den grafiske linje i Viborg Museums nye visuelle identitet signalerer puls, midtpunkt, Viborg DNA, slægt, arv, spor og udvikling. 

De gennemgående farver og enkelte supergrafiske elementer skaber sammenhæng og gør identiteten ekstraordinær, ambitiøs og unik. 

Viborg er kendt for sit spirende animationsmiljø. Derfor har museet et ønske om at bruge animation aktivt, som et effektivt værktøj i kommunikationen i fremtiden.

Se vores præsentationsvideo af Viborg Museum
Viborg Museum website viborg-museum-macbook-01

Prospektmagasin og website fra øverste hylde

Der er to overordnede mål med prospektet. Det ene er at skaffe økonomiske midler til opførelsen af det nye Viborg Museum blandt fonde. Det andet mål er at oplyse og skabe synlighed om museet i Viborgs erhvervsliv og blandt den almene borger i byen. Prospektet skal være med til at skabe stolthed og forventningsglæde blandt borgerne, samt at give den basale information om projektet i overgangsperioden. Derfor er balancen mellem at være seriøs, informativ og nytænkende altafgørende.

Magasinformatet egner sig godt til at bygge en historie op omkring og arbejde med storytelling. På den måde sikrer vi os, at læseren drages ind i fortællingen. Derudover har magasinet nogle formidlingstekniske greb, som gør, at vi nemmere kan formidle storslåethed, skabe overraskelse og variation. Magasinet er blevet til i tæt samarbejde med det aarhusianske kommunikationsbureau Creative ZOO, der har forestået designet, med udgangspunkt i den visuelle identitet, hvorefter Kong Gulerod Reklamebureau har rentegnet og klargjort jobbet til tryk.

Det, der i museets rammer virker nærværende og engagerende, må på viborgmuseum.dk ikke være præget af teksttunge præsentationer og omstændelig navigation. Derfor arbejdede vi tæt sammen med kunden, lavede wireframes skitser og prototyper m.m. for at finde konkrete løsninger til Viborg Museums digitale univers. Løsningen blev et atypisk og grafisk todelt website med menuerne gemt lidt af vejen og med fokus på indhold. 

Læs prospektmagasinet Besøg viborgmuseum.dk

Brug for yderligere information?

Har du spørgsmål eller overvejer du at starte et projekt, så tag kontakt til mig. Jeg bider ikke.

Jonas Nikolajsen

Kontakt

Webudvikler   |   Rådgiver   |  Partner
Jonas Nikolajsen

30 21 27 11 jn@konggulerod.dk